Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn đối với đường ống. Đường ống trên mặt đất: thiết kế, thi công và lắp đặt. Xi măng amiăng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
những kiến nghị thiết kế và hướng dẫn thi công lắp đặt trang bị. Cần đọc kết hợp với BS 8010:phần 1

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành