Tìm kiếm nâng cao

các đặc tính độ nhám bề mặt của thép gốc được làm sạch ...Quy phạm về hình dạng bề mặt để đánh giá độ sạch bề mặt được làm sạch bằng vật liệu mài

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Cần đọc kết hợp với BS 7079:Phần 0

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành