Tìm kiếm nâng cao

Các đặc tính về độ nhám bề mặt...Phương pháp xác định hình dạng bề mặt bằng máy so sánh và để xác định biến dạng bề mặt sử dụng máy hiển vi

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành