Tìm kiếm nâng cao

Các đặc tính về độ nhám bề mặt...Phương pháp xác định biến dạng bề mặt bằng máy so sánh và xác định biến dạng bề mặt sử dụng dụng cụ kim trổ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành