Tìm kiếm nâng cao

Tieu chuẩn đối với tấm và ngói lợp mái. Thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Bổ sung các chỉ dẫn đối với tay nghề bằng việc tham khảo BS 8000: phần 6

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành