Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn lối lên và làm việc trên gián giáo, kết cấu giàn giáo đặc biệt bằng thép

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Hướng dẫn thiết kế, thi cong và sử dụng giàn giáo, các kết cấu tạm thời cùng với giàn giáo như chiếu nghỉ thang, rào bảo vệ, mái tạm thời và giàn giáo treo

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành