Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn đối với đường ống. Đường ống trên mặt đất: thiết kế, thi công và lắp đặt. Thép để cho việc dẫn dầu và hơi ga

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành