Tìm kiếm nâng cao

Sự đánh giá bằng mắt độ sạch của bề mặt. Quy phạm đối với việc phân loại rỉ và chuẩn bị phân loại lớp dưới của thép sau khi bỏ toàn bộ lớp mạ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Những ví dụ bằng ảnh chụp của thép mềm ít cacbon hạng thô C, làm sạch bằng luồng gió để làm mòn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành