Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn đối với việc thả neo trên đất

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Hướng dẫn những phương pháp cắm neo trên tầng đất và tầng đá theo kiểu cơ giới hoặc phun vữa

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành