Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn thoát nước cho nhà

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Định ra những lời khyên cho thiết kế, lắp đặt, xây dựng, thử nghiệm và bảo dưỡng những hệ thống tiêu thoát nước ngầm và nước trên mặt đất, phía dưới hoặc bao quanh nhà, và nối ghép với những cống rãnh, những công trình xử lý, những hầm chứa phân, hầm tràn qua đất, hoặc nước chảy thành dòng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành