Tìm kiếm nâng cao

Hàn thép kết cấu . Hàn kết cấu thép chịu tải trọng mỏi cao

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu những yêu càu đối với hàn các kết cấu thép chịu tải trọng mỏi cao vượt quá giới hạn cho phép theo AS 1554.1. Hàn thép kết cấu, phần 1: Hàn kết cấu thép

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành