Tìm kiếm nâng cao

Kiểm tra bê tông:các phương pháp kiểm tra bê tông làm cho cứng hơn là về cường độ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1970
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Xác định môdun động của tính đàn hồi bằng phương pháp điện động lực học. Xác định sự thay đổi chiều dài của mẫu ướt và khô. Các thí nghiệm về độ hút nước bề mặt ban đầu. Thay thế từng phần của BS 1881:1990

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành