Tìm kiếm nâng cao

Các phương pháp thử cường độ kín gió và độ thấm nước: cửa sổ và các hệ kết cáu đệm lắp kính

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1968
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
các phươnbg pháp thử phù hợp với việc đo sự thông khí của cửa sổ, sự chống xâm nhập của nước qua cửa sổ dưới áp lực tĩnh và sự chống xâm nhập của nước qua các hệ thống kính trong những điều kiện động lực

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành