Tìm kiếm nâng cao

Các phương pháp kiểm tra độ cố định trong bê tông và khói xây: Tải trọng kéo căng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1982
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mô tả phwong pháp thử định vị như thử các neo chịu kéo đặt trong vật liệu rắn cũng như trên công trường nhằm so sánh với số liệu tiêu chuẩn. Việc đo ngoại lực và chuyển vị được ghi khi chịu kéo dọc trục. Nêu những yêu cầu đối với việc trình bày các kết quả và cấp chứng chỉ thử nghiệm

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành