Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp bảo dưỡng thông thường các mẫu thử (phương pháp 20 độ)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Cho ta phương pháp bảo dưỡng thông thường các mẫu khối vuông và dầm (thanh thẳng) và các mẫu trụ tròn ở 20 độ để thử cường độ với thời gian sau 1 ngày và hơn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành