Tìm kiếm nâng cao

Thử bê tông. Phương pháp trộn và lấy mẫu tươi trong phòng thí nghiệm

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Những phương pháp trộn máy và trộn tay các mẫu thử bê tông theo thiết kế trên

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành