Tìm kiếm nâng cao

Thử bê tông. Hướng dẫn cách sử dụng những phương pháp không phá hoại để thử bê tông đông cứng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Cho ta những tổng kết tóm tắt về một loạt những thí nghiệm để xác định chất lượng bê tông đổ tại chỗ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành