Tìm kiếm nâng cao

Thử bê tông. Giới thiệu cách xác định độ căng của bê tông

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu cách xác định về đô căng cảu bê tông. Cố vấn về việc sử dụng sức kháng cơ học và điện và độ rung dây và chuyển đổi thay thế cảm biến điện

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành