Tìm kiếm nâng cao

Thử bê tông. Phương pháp phân tích bê tông đông cứng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Cách lấy mẫu, xử lý các mẫu và thử các loại xi măng và nội dung, các loại cấp phối, nội dung và định mức, lượng nước gốc, clorua, kali,sunphát

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành