Tìm kiếm nâng cao

Thử bê tông. Giới thiệu cách áp dụng máy đo điện từ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mô tả kiểu cách, cách sử dụng, chia độ, các phương pháp sử dụng để đo và kích cỡ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành