Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp kiểm chunứg việc nén ép một khối bê tông mẫu bằng máy sử dụng. Mẫu so sánh

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Biện páhp làm bằng máy theo tiêu chuẩn BS 1881:Part 115 có cho chỉ tiêu thực hiện

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành