Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn phân loại đất trên mặt

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mô tả lớp đất trên mặt; phan loại cấu tạo; phân loại theo phản ứng của đất (độ PH); phân loại theo mức độ đọ chứa đá, kích thước đa. nhấn mạnh phương pháp thử đất trên mặt, tính toán đất trên mặt

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành