Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp thử nghiệm cho các chất hỗn hợp bảo dưỡng bê tông

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Sự chuẩn bị những mẫu vữa tươi còn ướt, pha trộn chất phụ gia gia cường chữa bệnh, những điều kiện khô và đánh giá ước lượng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành