Tìm kiếm nâng cao

Thử bê tông. Phương pháp xác định thưòi gian Vebe của bê tông tươi

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu cho ta phương pháp dùng để xác định Vebe time của bê tông có khả năng rất thấp đến thấp

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành