Tìm kiếm nâng cao

Các phương pháp xác định các tải trọng làm việc cơ bản cho các loại bu lông đinh ốc kim loại dùng với gỗ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1974
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mô tả các phương pháp xác định tải trọng làm việc cơ bản (ứng suất và biến dạng tại các mối nối) của nhiều dạng ghép chốt, đinh tán, đinh vít, các mối nối. Khoan các tấm ghép. Bao gồm việc lấy mẫu các chốt và gỗ, các quy trình thử theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn. Các phương pháp xác định tỷ tọng gỗ và dung sai cho phép đối với các kết quả thử nêu trong phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành