Tìm kiếm nâng cao

Bulông và êcu thương phẩm lục giác hệ mét theo tiêu chuẩn quốc tê ISO

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1980
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Quy định các kích thước, vật liệu, các tính chất cơ học và ký hiệu của bulông và êcu thương phẩm đường kính từ M5 đến M64 có ren. Gới thiệu các phương pháp thử ácc tính chất cơ học. Các kích thước thường dùng. Phụ lục về dung sai, kích thước đối với loại có kích thước lơn hơn M64, sơ đồ lấy mẫu để thử các tính chất cơ học, hoàn chỉnh thiết kế chốt

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành