Tìm kiếm nâng cao

Rải mặt hè đường bằng bê tông atphan rải

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1984
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Hướng dẫn tay nghề thi công lành nghề lắo atphal rải nóng, những yêu cầu đối với hỗn hợp dùng cho ácc điều kiện khác nhau. Thiết kế hỗn hợp , chế tạo và cung cấp atphal theo tiêu chuẩn AS 2150. Nêu các vật liệu lựa chọn, các tính chất và thi công hỗn hợp

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành