Tìm kiếm nâng cao

Trải thảm cho sàn -cách trải

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu những yêu cầu đối với việc rải thảm. Nêu chi tiết những công việc cần thiết như chuẩn bị nền, lắp dụng cụ sưởi ấm dưới nền. Cung cấp các thông tin cho người nhận thầu

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành