Tìm kiếm nâng cao

Hàn thép kết cấu . hàn các kết cấu thép

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Quy định những vật liệu dùng cho thi công , việc chuẩn bị hàn, chất lượng hàn, quy trình hàn, tay nghề cảu thợ hàn, việc công xưởng hoá và những yêu cầu đối với kiểm tra chất lượng hàn, các tấm thép, các tiết diện thép. Nêu hai loại hàn dựa vào việc ứng dụng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành