Tìm kiếm nâng cao

Giàn giáo. Những yêu cầu chung

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Qy định tải trọng thiết kế, các chỉ tiêu thiết kế và những yêu cầu chung đối với giàn giáo. Tải trọng thiết kế gồm tĩnh tải, hoạt tải và tải trọng do môi trường. các chỉ tiêu thiết kế gồm những yêu cầu đối oới ácc chi tiết giằng, sự ổn định, neo, tải trọng lệch tâm, các chi tiết chịu nén và độ cao thiết kế cả giàn giáo. Những yêu cầu chung gồm có kích thước sàn công tác, bậc thang và chiếu nghỉ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành