Tìm kiếm nâng cao

Giàn giáo. Loại chế sẵn và giàn giáo ống nối

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu những yêu cầu đối với vật liệu và các chi tiết , đặc tính và công tác ngoài hiện trường đối với giàn giáo chế sẵn và giàn giáo nối

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành