Tìm kiếm nâng cao

Giàn giáo . Giàn giáo treo

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu những yêu cầu đối với vật liệu, thiết kế, lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo kể cả các kết cấu chống

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành