Tìm kiếm nâng cao

Giàn giáo. Phụ trương 1-1991-Giàn giáo chế sẵn và loại giáo ống nối-Giàn giáo ống nối kim loại -Việc lắp đặt

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu những yêu cầu về kcíh thwocs đối với giàn giáo ống nói kin loại chuẩn bị sẵn cho lắp đặt theo các yêu cầu của AS 1576.3. Những chi tiết cấu tạo đặc biệt , việc lắp đặt ngoài công trường và những yêu cầu an toàn khi sử dụng giàn giáo cũng được nêu ra

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành