Tìm kiếm nâng cao

Cố định ngói khi lợp mái

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu những yêu cầu đối với việc cố định ngói xi măng và ngói đất sét nung. Các phương pháp định vị và dung sai kích thước cho phép. Những yêu cầu đối vơói ngói như khả năng bền thời tiết

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành