Tìm kiếm nâng cao

Đất , cát, tường ngăn. Lát gạch ô vuông, tấm đan ô vuông, tấm đan gốm-Thử kéo dãn với độ hút nước yếu, E nhỏ hơn hoặc bằng 3- Nhóm A1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành