Tìm kiếm nâng cao

Phụ tùng cửa sổ và cửa đi - Ke cánh cửa

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại ke cửa sổ và cửa ra vào bằng gỗ dùng trong các công trình xây dựng dân dụng. Tiêu chuẩn gồm các phần: Thông số và kích thước cơ bản; Yêu cầu kỹ thuật; Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử; Ghi nhận, bao gói, vận chuyển và bảo quản

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành