Tìm kiếm nâng cao

Phụ tùng cửa sổ và cửa đi - tay nắm chốt ngang

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho loại tay nắm chốt ngang MK 18 để lắp vào cửa sổ và cửa ra vào bằng gỗ có chiều dày lớn hơn hoặc bằng 35mm. Tiêu chuẩn gồm các phần: Yêu cầu kỹ thuật; Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử; Ghi nhận, bao gói, vận chuyển và bảo quản.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành