Tìm kiếm nâng cao

Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1997
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lắp đặt và sử dụng giáo treo để hoàn thiện mặt ngoài của các công trình xây dựng cao tầng. Gồm các phần: Phạm vi áp dụng; Các thuật ngữ về giáo treo; Lắp đặt giáo treo; Giáo treo và hệ số an toàn khi sử dụng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành