Tìm kiếm nâng cao

Nhà cao tầng- Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400-600

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1997
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Hướng dẫn kỹ thuật này quy định các bước chọn vật liệu, tính toán thành phần và quy trình chế tạo các sản phẩm bê tông và bê tông cốt thép có mác 400-600. Tiêu chuẩn gồm các phần: Phạm vi ứng dụng; Chọn vật liệu sử dụng; Thiết kê thành phần bê tông; Thi công bê tông cường độ cao

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành