Tìm kiếm nâng cao

Quy phạm đối với thùng chứa đúc lại bằng thép ít cácbon

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Những thùng chứa thẳng đứng hình trong hoặc thành phẳng , kích thước, vật liệu, hàn, mạ. Bổ sung các ngăn của côngtenơ chứa nén trong BS 1703

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành