Tìm kiếm nâng cao

Quy phạm đối ôứi các thùng rác bằng chất dẻo nhiệt đúc (gồm cả nắp)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Những yêu cầu đối với các thùng rác có thể dùng cho hộ gia đình trừ đựng tro nóng. Những yêu cầu đối với nắp thùng rác. Xem trong BS 1735

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành