Tìm kiếm nâng cao

Cốt liệu nhỏ và lớn dùng để chế tạo bê tông-Xác định khối lượng thể tích thực tế và độ hút nước -Phương pháp tỷ trọng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành