Tìm kiếm nâng cao

các phương pháp lấy mẫu và thử các cốt liệu. Xác địnhkích thước trung bình nhỏ nhất của cốt liệu bằng cách đo trực tiếp

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1982
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành