Tìm kiếm nâng cao

Các phương pháp lấy mẫu và thử các cốt liệu . Các hạt yếu (hạt sét, hạt bở và cốt liệu phong hoá)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành