Tìm kiếm nâng cao

Bê tông nặng. Phương pháp thử khối lượng thể tích

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1981
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử khối lượng thể tích của bê tông nặng. Khối lượng thể tích của bê tông nặng là khối lượng của một đơn vị thể tích bê tông được xác định ở trạng thái ẩm tự nhiên (khô tự nhiên trong không khí) hoặc sấy khô tới khối lượng không đổi)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành