Tìm kiếm nâng cao

Bê tông nặng. Phương pháp thử độ không thấm nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1981
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ không thấm nước của bê tông nặng. Độ không thấm của bê tông được xác định bằng chỉ số áp suất nước cực đại tác dụng lên mẫu thử mà ở đó bốn trong sáu viên mẫu chưa bị nước xuyên qua

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành