Tìm kiếm nâng cao

Bê tông nặng. Phương pháp thử giới hạn bền khi nén

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1981
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử giới hạn bền khi nén của bê tông nặng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành