Tìm kiếm nâng cao

Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp thử hàm lượng bọt khí

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1981
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử khối lượng riêng, dộ chặt và độ rỗng của bê tông nặng. Khối lượng riêng của bê tông (b) là khối lượng của một đơn vị thể tích bê tông ở trạng thái khôo và đặc chắc hoàn toàn (không có lỗ rỗng) tính bằng kg/m3. Độ chặt của bê tông (đó là tỷ số khối lượng thể tích bê tông với khối lượng riêng của nó)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành