Tìm kiếm nâng cao

Hốn hợp bê tông nặng và bê tông nặng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1981
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung và phương pháp lấy mẫu để thử cơ lý hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành