Tìm kiếm nâng cao

Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Các chất gắn kết. Xác định các tính chất chịu kéo

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Thay cho BS 3712:phần 4:1985

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành